اصطلاحات برج خنک کننده

اصطلاحات برج خنک کننده شامل مجموعه اصطلاحات فنی وکلماتی است که در دانش و صنعت برج خنک کننده به کار می رود. جهت استفاده و بهره برداری مناسب از سیستم برج خنک کننده است باید با پارامتر ها و مسائل فنی برج خنک کننده آشنا بود ، بنابراین در این مقاله سعی کردیم فهرستی از لغاتی که در صنعت برج خنک کن مورد استفاده قرار می گیرند و دارای مفاهیم فنی هستند تهیه کنیم و در اختیار همراهان گرامی شرکت بادران تهویه صنعت قرار دهیم ، یادآور می شویم که برخی از این اصطلاحات تنها در صنعت برج خنک کننده به کار می روند و واحدی برای آن ها تعریف شده است که بیشترین کاربرد را دارد ، این لیست به روز می شود.

 

بررسی اصطلاحات برج خنک کننده

 

ACFMدبی حجمی واقعی مخلوط هوا و بخار ، واحد: فوت مکعب بر دقیقه

Air Horsepower خروجی توان فن ( در دبی هوای مشخص و مقاومت مشخص ) واحد: اسب بخار

Air inlet ناحیه ورود هوا

Air rate جریان جرمی هوای خشک در هر فوت مربع ، واحد : پوند بر فوت مربع در ساعت ، نشانه G

Air travel فاصله ای که هوا از میان پکینگ عبور می کند

Air velocity سرعت مخلوط بخار و هوا ، واحد: فوت در دقیقه ، نشانه V

Ambient wet-bulb Temperature دمای مرطوب محیط

Approach اختلاف دمای آب سرد خروجی از برج خنک کننده و دمای مرطوب محیط

Atmospheric حرکت آزاد هوا در برج خنک کننده

Automatic Variable-Pitch fan نوعی از فن که هاب آن دارای مکانیزمی است که اجازه می دهد تا تیغه های فن به صورت همزمان و اتوماتیک تغییر زاویه دهند ، این پروانه ها برای کنترل ظرفیت دستگاه و صرفه جویی در مصرف انرژی به کار می روند.

Basin تشت آب سرد برج خنک کننده

Basin curb ارتفاع تشت آب سرد برج خنک کننده

Bay فاصله بین فریم های متوالی

Bent  هر واحد فریم شامل ستون ، بست و نگه دارنده ها

Bleed-Off  عمل بلو دان  یا  زیر آب برج خنک کننده

Blow down تخلیه درصدی از آب جهت کنترل میزان املاح و سختی ها ، واحد: متر مکعب در ساعت

Blower  فن سانتریفیوژ دمنده ، برای فشار استاتیکی بالا

Blowout پرتاب آب به بیرون

Brake Horsepower مقدار توان واقعی الکتروموتور ، واحد: اسب بخار ، نشانه bhp

Btu مقدار گرمای مورد نیاز برای بالا بردن یا پایین آوردن دما به میزان یک درجه فارنهایت برای یک پوند آب ( واحد انگلیسی انتقال گرما )

Capacity  مقدار دبی آب گالن در دقیقه که برج خنک کننده در اپروچ و رنج و دمای مرطوب مشخص می تواند خنک کند

Casing بدنه خارجی برج خنک کننده به غیر از لوور ها

Cell یک واحد برج خنک کننده که می تواند به تنهایی و به صورت مستقل با دبی و جریان هوای مشخص کار کند ، دارای دیواره و پارتیشن مشخص است و ممکن است دارای یک یا چند فن و سیستم توزیع آب باشد

Chimney بدنه برج خنک کننده هذلولی

Circulating water rate مقدار دبی آب در گردش ، واحد: گالن در دقیقه

Cold water temperature دمای آب خروجی از برج خنک کننده ( بدون اثر آب جبرانی و زیرآب ) ، واحد: فارنهایت ، نشانه CW

Collection basin تشتی که آب در آن جمع شده و سپس به سوی پمپ مکش می شود.

Counterflow جهت جریان هوا در پکینگ ها در خلاف جهت جریان پاشش آب است.

Distribution basin در برج های جریان متقاطع به تشت توزیع آب گرم می گویند.

Distribution system  قسمت هایی از برج خنک کن که در توزیع آب گرم نقش دارند مانند لوله ها و نازل ها و …

Double flow هنگامی که در برج خنک کننده جریان متقاطع آبگرم از دو ناحیه وارد کولینگ تاور شود.

Drift  پرتاب قطرات آب به بیرون از برج خنک کننده همراه جریان هوا ، درصدی از دبی در گردش ، واحد: گالن در دقیقه

Drift eliminators قطعه ای که دارای مسیر های Z شکل است که هوا از میان آن عبور کرده ولی اجازه عبور قطرات آب را نمیدهد و به داخل دستگاه باز می گرداند.

Driver درایو الکتروموتور فن

Dry-bulb temperature دمای خشک وارد شده به برج خنک کن، واحد: فارنهایت ، نشانه  DB

Entering Wet-bulb temperature دمای مرطوب هوایی که وارد کولینگ تاور می شود ( شامل باز گردش هوا ) ، این دمای مرطوب در ناحیه ورود هوا به برج خنک کننده اندازه گیری می شود، واحد: فارنهایت ، نشانه EWB

Evaluation ارزیابی هزینه خریداری و نصب و راه اندازی برج خنک کننده ، شامل هزینه اولیه برج خنک کننده ، هزینه اجرا ، راه اندازی ، هزینه نگهداری و تعمیرات

Evaporation loss میزان آب تبخیر شده در پروسه خنک شدن

Exhaust wet-bulb temperature دمای مرطوب خروج هوا

Fan cylinder قسمت شکل سیلندر یا ونتوری که فن قرار می گیرد ، نام دیگر آن فن استک برج خنک کننده است.

Fan deck سطح بالای برج خنک کننده به غیر از تشت توزیع آب گرم

Fan pitch زاویه ای که تیغه های پروانه با صفحه دوران دارند ، واحد: درجه

Fan scroll بدنه حلزونی فن سانتریفیوژ

Fill سطوح انتقال حرارت داخل برج خنک کننده ، به نام پکینگ شناخته می شود.

Fill cube حجم پکینگ در هر یونیت ، واحد : فوت مکعب

Fill deck ساپورت پکینگ

Film sheet برگ پکینگ فیلمی

Float valve شیر شناور آب جبرانی

Flow control valves شیر های دستی تنظیم آب ورود به برج خنک کننده

Flume مجرای گذر آب

Fogging بخار آشکار خارج شده از کولینگ تاور

Forced draft هرگاه حرکت هوا درون برج خنک کننده به وسیله فنی که در ناحیه ورودی قرار داشته باشد، انجام شود.

Gear reducer کاهش دور

Heat load کل گرمایی که برج خنک کننده در واحد زمان از آب در گردش حذف می کند. واحد Btu در دقیقه

Height ارتفاع برج خنک کننده

Hot water temperature دمای آب گرم ورود به کولینگ تاور ، واحد: درجه فارنهایت ، نشانهHW

Hydrogen ion concentration غلظت یون هیدروژن

Induced draft هرگاه حرکت هوا درون برج خنک کننده به وسیله فنی که در ناحیه خروجی قرار داشته باشد، انجام شود.

Inlet wet-bulb temperature دمای مرطوب هوای ورودی به برج خنک کن

Interference ایجاد تداخل منبع حرارت خارجی با هوای ورودی به برج خنک کننده

Leaving wet-bulb temperature دمای مرطوب هوای خروجی از برج خنک کننده ، واحد: درجه فارنهایت ، نشانه LWB

Length طول برج خنک کننده ، واحد: فوت

Liquid to gas ratio نرخ جریان جرمی آب به هوای خشک ، واحد: lb/lb ، نشانه : L/G

Longitudinal طولی

 

اصطلاحات برج خنک کننده عبارت است از مجموعه کلمات فنی که در دانش برج های خنک کن به کار برده می شود.

 

Louvers قطعه با تیغه های منظم در ناحیه ورود هوا که ضمن هدایت منظم جریان هوا به داخل برج از پرتاب قطرات آب به بیرون جلوگیری می نماید.

Make up آبی که به آب در گردش اضافه می شود تا جایگزین آب تبخیر شده، پرتاب شده یا بلودان در برج خنک کن شود. واحد: جی پی ام

Mechanical draft به جریان انداختن هوا در کولینگ تاور با فن و قطعه مکانیکی

Module قطعه پیش ساخته از کولینگ تاور در کارخانه که در محل پروژه مونتاژ می گردد.

Natural draft جریان افتادن هوا در برج خنک کن به صورت طبیعی معمولا اختلاف فشار

Net effective volume قسمتی از حجم کل دستگاه که در آن آب در گردش با هوا تماس دارد، واحد: فوت مکعب

Nozzle قطعه ای که برای پاشش و توزیع آب به کار می رود.

Packing پکینگ یا سطوح انتقال حرارت

Partition دیواره داخلی که برج خنک کننده را به دو قسمت تقسیم می کند.

Performance عملکرد

pH نشان دهنده اسیدی یا قلیایی بودن آب در گردش یا آب جبرانی، زیر ۷ اسیدی و بالای ۷ قلیایی و خود ۷ خنثی است.

Pitot tube قطعه ای که بر اساس اختلاف فشار عمل می کند، معمولا برای اندازه گیری دبی آب در گردش استفاده می شود.

Plenum chamber فضای بسته بین قطره گیر ها و فن برج خنک کننده در برج خنک کننده القایی یا فضای بسته بین فن و پکینگ ها در برج خنک کن جریان اجباری.

Plume مخلوط بخار آب و هوای گرم خروجی از برج خنک کننده

Psychrometer قطعه ای که نشان دهنده دمای خشک و دمای مرطوب به صورت همزمان است.

Pump head هد پمپ

Range اختلاف دمای آب گرم و آب سرد در برج خنک کن ، HW-CW ، واحد: درجه فارنهایت

Recirculation پدیده ای که در آن مقداری از هوای خروجی از برج خنک کن مجددا چرخیده و با هوای تازه وارد کولینگ تاور می شود، در نتیجه دمای مرطوب هوای ورودی به برج خنک کن را افزایش داده و باعث افت راندمان دستگاه می شود.

Riser لوله ای که آبگرم را از تشت به قسمت فوقانی سیستم توزیع آب می رساند.

Shell پوسته و بدنه برج خنک کننده

Speed reducer قطعه مکانیکی که بین الکتروموتور و فن قرار می گیرد و سرعت دورانی را به سرعت مطلوب دوران فن می رساند، در برج های بزرگ از گیربکس و در برج های کوچک از پولی و تسمه استفاده می شود.

Splash bar ردیف های پکینگ اسپلش

Splash fill پکینگ از نوع اسپلش

Spray fill در نوعی از برج خنک کننده که پکینگ وجود ندارد و فقط جهت تماس آب و هوا آب گرم داخل برج خنک کننده اسپری می شود.

Stack محفظه سیلندری فن که هوای خروجی را به بیرون هدایت می کند.

Stack effect اثر کمکی محفظه فن جهت القا و هدایت هوای خروجی به بیرون

Standard air هوایی با چگالی ۰٫۰۷۵ پوند بر فوت مکعب ، معادل هوای خشک ۷۰ درجه فارنهایت در ۲۹٫۹۲ اینچ جیوه فشار بارومتریک

Story فاصله عمودی میان طبقات فریم بندی شده در برج خنک کن ، واحد: فوت

Sump محفظه ای که در تشت آبسرد کولینگ تاور قرار دارد و با جمع آوری آب ، پمپ کردن آن را آسان می کند و همینطور نقطه ای جهت جمع آوری رسوبات و پس ماند ها می باشد.

Total air rate مجموع جریان جرم هوای خشک در ساعت از برج خنک کن، واحد: پوند در ساعت ، نشانه G

Total water rate: مجموع جریان آب در ساعت از برج خنک کن، واحد: پوند در ساعت ، نشانه L

Tower pumping head ارتفاع سطح تشت تا محل سیستم توزیع آب بعلاوه فشار مورد نیاز جهت توزیع آب درسیستم توزیع آب، واحد: فوت آب

Transverse وابسته به اتفاقات در عرض برج خنک کننده

Velocity recovery fan cylinder نوعی از محفظه فن که ارتفاع خروج بالایی دارد که در مجموع دیفرانسیل هد را در فن کاهش می دهد و موجب افزایش نرخ هوا در توان ثابت یا کاهش توا در نرخ هوای ثابت می شود.

Water loading نرخ گردش آب در هر فوت مربع از سطح افقی پکینگ کولینگ تاور ، واحد: پوند بر فوت مربع در ساعت

Water rate جریان جرمی آب در هر فوت مربع از سطح پکینگ در ساعت، واحد: پوند بر فوت مربع در ساعت ، نشانه L

Wet-bulb temperature دمای مرطوب هوای اطراف برج خنک کن که وارد دستگاه می شود ، واحد: درجه فارنهایت، نشانه WB

Windage آب از دست رفته از کولینگ تاور به دلیل پرتاب بوسیله هوا گاهی Blowout هم نامیده می شود.

Wind load فشاری که به دلیل باد به سازه برج خنک کننده وارد می شود، واحد: پوند بر فوت مربع

 

http://badrantahvie.com/cooling-tower-nomenclature/

راه اندازی برج خنک کننده مدور

راه اندازی برج خنک کننده مدور ( سری RF ) با توجه به سیستم توزیع آب دورانی و خصوصیات خاص دارای نکات مهمی می باشد که باید رعایت شود. برج های خنک کننده سری RF دارای بدنه ای به صورت بطری شکل می باشند ، بازگشت به تاریخچه این نوع دستگاه نشان می دهد که این طراحی هندسی اولین بار در کشور آمریکا انجام شد و در اصل برای مناطقی در ایالات متحده که دارای باد شدید هستند در نظر گرفته شده بود زیرا در مقابل جریان باد شدید به صورت آیرودینامیک عمل کرده و ایستایی بالایی دارد. با توجه به شکل هندسی مدور نیاز بود که سیستم توزیع آب دورانی هم طراحی شود که به صورت کلگی در وسط و لوله های توزیع آب در حال دوران طراحی شد. حال به بررسی نکات راه اندازی برج خنک کننده گرد می پردازیم.

 

اقدامات مورد نیاز جهت راه اندازی برج خنک کننده مدور

 

 • لوله های آب پخش کن : می بایست کاملاً تمیز باشند تا گرفتگی سوراخها پیش نیاید. موقع نصب لوله ها روی آب پخش کن دقت کنید که پیچ های تنظیم دقیق بسته شوند، بطوریکه لوله ها  کاملاً در مرکز قرار گیرند.
 • کلگی توزیع آب : رسوب و لجن ممکن است جلوی چرخش آب پخش کن را بگیرد. در صورتیکه حرکت آب پخش کن کند شود یا بایستد، با وجودی که مقدار آب در گردش تغییر نکرده باشد ، کله آب پخش کن را برای تمیز کردن و چک کردن باز کنید. وقتی دوباره کله آب پخش کن را می بندید مطمئن شوید که آب داخل بلبرینگ ها نرود و با گریس ضد خوردگی پوشیده شده باشد.
 • هر کثیفی یا زوائد و مواد خارجی را از تشت آب سرد و دریچه های ورود هوا تمیز کنید. بررسی کنید که لوله ها تمیز و فاقد گرفتگی باشند. از ناحیه مکش، تشت آب سرد و سامپ، تفاله ها را جمع آوری کنید.
 • پکینگ برج خنک کنندهو تشت آب سرد را بشورید تا کثیفی ها خارج شود. برای شستشو از آب با فشار پایین استفاده شود.
 • سطح تشت و فن را چک کنید تا موازی سطح افق باشند.
 • لوله مرکزی را چک کنید که حتماً عمودی باشد و تمام بازوهای آب پخش کن در یک سطح و عمود بر لوله مرکزی باشند.
 • مطمئن شوید که هیچگونه آشغال یا جسم خارجی در تشت و تشتک وجود ندارد.

 

 

 • کلگی توزیع آب برج خنک کنندهرا با دست حرکت دهید و مطمئن شوید به راحتی حرکت می کند.
 • مطمئن شوید که بازوهای آب پخش کن فاصله مناسب خنک کننده و بدنه دارند و به آنها برخورد نخواهد کرد.
 • مطمئن شوید فن و الکتروموتور درست نصب شده اند.
 • تمام پیچ و مهره ها را چک کرده تا هیچ قسمت ول و لق نباشد.
 • تشت را از آب پر کنید ، در صورت مشاهده هرگونه نشتی ، آن را رفع نمائید.
 • برق صحیح را به فن وصل کرده و موارد زیر را چک کنید.

الف ) جهت گردش فن را چک کنید، هوا می بایست از دهانه مکش که لوورها هستند مکیده از روی سطوح خنک کننده عبور کرده و به صورت عمودی از بالا خارج شود.

ب ) کابلهای برق استاندارد بوده و درست بسته شده و مسائل ایمنی کاملاً رعایت شده باشند.

 • جریان آب را برقرار کنید و گردش آب پخش کن را چک کنید، هر گونه بی نظمی را رفع نمائید.
 • اتصالات موتور و اتصال زمین را بررسی کنید و مطمئن شوید که محکم متصل شده اند، پوشش جعبه تقسیم را بررسی کنید تا آب بندی باشد.
 • نیروی کشش تسمه را با توجه به شکل و جدول زیر مقایسه و کنترل کنید.

 

 

 • فن برج خنک کنندهرا با دست بچرخانید تا مطمئن شوید که به نرمی حرکت می کند. زاویه شیب پره های فن را چک کنید. به شکل زیر توجه کنید.
 • هنگامیکه از بالا به برج نگاه می شود، فن باید در جهت عقربه های ساعت گردش کند. در غیر این صورت در جعبه تقسیم موتور، جای دو اتصال از سر اتصال های الکتریکی موتور را تغییر بدهید.

 

 

 • سیستم توزیع آب برج خنک کننده را با دست بچرخانید تا مطمئن شوید که به نرمی حرکت می کند. توجه کنید که مطابق شکل زیر نازل های خروج آب در جهت و زاویه مناسب قرار داشته باشند.

 

 

 • کنترل کنید که لوله های توزیع آب به آزادی گردش می کنند. این سیستم هنگامیکه از بالا دیده شود باید در جهت عقربه های ساعت حرکت کند. سرعت دوران باید با اعداد جدول زیر تطبیق داشته باشند.

 

 

 • مطمئن شوید که شیر شناور آب جبرانی در جای خود قرار دارد و به خوبی کار می کند.
 • از محکم بودن پیچ هایی که موتور و کاهنده سرعت را به نگهدارنده ها و نگهدارنده ها را به چارچوب برج و خود قطعات چارچوب را به یکدیگر متصل می کنند، اطمینان حاصل کنید.
 • تشت برج خنک کننده و سیستم گردش آب را تا رسیدن سطح آب به میزان مطلوب پر کنید. شیر شناور باید طوری تنظیم شود که آب را در سطح لازم نگه دارد، تشت آب سرد باید تا سطح سر ریز پر شود. به شکل زیر توجه کنید.

 

 

 • عمر و عملکرد بیشینه بستگی به نگهداری و رسیدگی به تمام قطعات برج و سیستم مربوطه دارد. در بیشتر موارد یک بازرسی کلی از برج در هر روز، کافی است. ما برای اطمینان از موثر بودن و کارکرد ایمن برج خنک کننده، استفاده از یک برنامه بازرسی مرتب را پیشنهاد می کنیم.

 

http://badrantahvie.com/bottle-type-cooling-tower-start-up/

انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب

انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب به معنی طراحی، انتخاب و تطبیق متریال مورد استفاده در ساخت تجهیزات برج خنک کننده متناسب با کیفیت منبع آب موجود جهت گردش در برج خنک کن می باشد. نحوه این انتخاب باعث می شود که در مراحل عملیات آبی و سیکل تغلیظ بهترین عملکرد و پایداری در برج خنک کننده را داشته باشیم. مهم نیست چه منبع آبی داریم با انتخاب صحیح تجهیزات برج خنک کننده می توان اثرات ترکیبات و ناخالصی های موجود در آب را به حداقل رساند. محافظت از برج خنک کننده و اجزای آن اولین الویت طراح ، سازنده و کاربر می باشد.

 

مراحل انتخاب تجهیزات برج خنک کن متناسب با کیفیت آب

 

 • بررسی انواع برج خنک کننده جهت تشخیص تناسب متریال ساخت با اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده
 • بررسی ناخالصی های موجود در منبع آب مورد استفاده
 • بررسی و انتخاب عملیات آبی مورد نیاز در سیستم
 • انتخاب نوع تجهیزات برج خنک کننده ، انتخاب نوع عملیات آب و سیکل تغلیظ

 

انتخاب تجهیزات برج خنک کننده متناسب با کیفیت آب اقدام حیاتی می باشد ، همچنین کیفیت آب در گردش درون برج خنک کننده نیز نوع عملیات آبی در برج خنک کننده را مشخص می کند. لیست زیر اثر کیفیت آب بروی متریالی را نشان میدهد که به طور معمول در برج های خنک کننده به کار می رود و سپس راه های مدیریت و محافظت آن را پیشنهاد می دهد.

 

چوب : باید در برابر پوسیدگی و یا حمله مواد شیمیایی محافظت گردد.

 

فولاد : مستعد خوردگی در اثر سختی آب بالا ، ذرات معلق ، زیست توده ، ناخالیصی های سنگین / استفاده از بازدارنده های شیمیایی ، افزایش دبی آب و کاهش ماند آب درون برج خنک کننده ، کاهش سیکل تغلیظ

 

آهن گالوانیزه ( با روی و مس ) : مستعد خوردگی در اثر سختی آب بالا ، مقدار pH زیر ۶٫۵ یا مقدار pH بالای ۸٫۵ / سیکل تغلیظ را کاهش دهید ، با افزودنی های شیمیایی مقدار pH را تنظیم کنید.

 

استنلس استیل ۳۰۴ : مستعد خوردگی هنگام تجمع کلراید ، زیست توده سریع موجب حفره حفره شدن می شود ، خوردگی در کلراید بالاتر از ۲۰۰ میلی گرم در لیتر ، سطوح تمیز  تا ۱۰۰۰ میلیگرم کلراید را تحمل می کند / استفاده از بازدارنده های خوردگی احتمال خوردگی را کاهش می دهد ، نگخ داشتن اکسیدان مثبت موجب تشکیل فیلم اکسید شده و تجمع زیست توده را کاهش می دهد ، نیترات ها موجب کاهش احتمال خوردگی می شود.

 

استنلس استیل ۳۱۶ : مانند استنلس استیل ۳۰۴ در مقابل کلراید ضعیف هستند ، تا مقدار کلراید ۵۰۰۰ میلی گرم در لیتر را تحمل می کند و در سطوح تمیز تا ۳۰۰۰۰ میلیگرم در لیتر کلراید را تحمل می کند / عمل به مانند استنلس استیل ۳۰۴

 

آلیاژ مس : مستعد خوردگی در اثر آمونیا و سختی آب بالا. آمونیا بالاتر از ۰٫۵ میلیگرم در لیتر مانند NH3 می تواند باعث ترک و خوردگی شود و به زیست توده ها کمک می کند تا باعث خوردگی در لایه های زیرین آلیاژ مس شوند. آلیاژ های مس نیکل به ترک خوردن مقاوم هستند / عملیات آبی استعداد خوردگی را به حداقل می رساند. بازدارنده های خوردگی مانند TTA یا BZT و BBT احتمال ترک خوردن را کاهش می دهند ولی به طور کامل از بین نمی برند ، در این میان BBT از همه موثر تر است.

 

پلاستیک ها : از تجمع رسوب جلوگیری کنید و زیست توده ها را از بین ببرید.

 

جهت مطالعه بیشتر به مطلب ” اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده ” مراجع فرمایید.

 

http://badrantahvie.com/matching-cooling-tower-design-with-water-quality/

اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده

اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده به معنی تأثیر ناخالصی های موجود در آب بروی قطعات ، کیفیت و دوام برج خنک کننده می باشد. تمام آب ها فارغ از منبع آن، دارای ناخالصی های مختلف با مقادیر متفاوت می باشد. برخی از این ناخالصی ها مفید و برخی باید بوسیله عملیات آبی کنترل شود بنابراین جهت استفاده صحیح از آب در برج های خنک کننده نیاز به اطلاعات و دانش کافی می باشد. کیفیت آب بروی سازه و کلیات برج خنک کننده تأثیر گذار است. عملکرد برج خنک کن در سیکل تغلیظ بالا موجب تشکیل رسوب ، خوردگی و گرفتگی می شود. در ادامه به بررسی اثر کیفیت آب بروی برج خنک کننده می پردازیم.

 

 

بررسی اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده

 

به مقایسه ناخالصی ها و اثر آن بروی مجموعه برج خنک کننده می پردازیم:

 

سختی Hardness ( مقدار ذرات کلسیم و منیزیم ) : به تشکیل رسوب کمک می کند. نمک های کلسیم از خود خواص غیر حلالی نشان می دهند که این خاصیت با افزایش دمای آب افزایش می یابد. وجود منیزیم هم در آب مشکل ساز است مخصوصا وقتی مقدار سیلیکا هم بالا است که منجر به تشکیل منیزیم سیلیکات شده و در مبدل ها رسوب تشکیل می دهد.

 

آلکالینیتی ( مقدار توان آب برای خنثی کردن اسید ها ) : آلکالینیتی شاخص مهمی برای پتانسیل تشکیل ذرات کربنات کلسیم است.

 

سیلیکا : می تواند رسوب بسیار سخت در برج خنک کننده به وجود آورد که به سادگی قابل پاک کردن نباشد. برای سیلیکا بالاتر از ۱۵۰ پی پی ام اغلب به فیلتر جانبی یا پردازش آب می باشد.

 

استنلس استیل ۳۰۴ : حساس به خوردگی کلراید است وقتی مقدار آن ۲۰۰ میلی گرم در لیتر برسد و رسوب تشکیل شود ، همچنین با رسوب مواد آلی حفره حفره می شود. وقتی سطح فلز تمیز باشد تا ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر را تحمل می کند.

 

جمع ذرات معلق جامد TSS ( شامل تمام مواد غیر قابل حل ) : این مواد هم از طریق آب جبرانی وارد می شود و هم در هنگام کار برج خنک کننده تشکیل می شوند. ذرات معلق به مواد آلی میچسبند و خوردگی بوجود می آورند. مقدار TSS را میتوان به وسیله فیلتر جانبی ، پردازش آب و عملیات آبی کنترل نمود.

 

آمونیا : باعث تشکیل رسوب در مبدل ها و پکینگ ها می شود. برای آلیاژ های مس در مقادیر ۲ پی پی ام خورنده است. با کلراید ترکیب می شود و کلرامین بوجود می آورد و اثر گند زدایی کلرین را خنتی می کند. بایوساید برومین در قیاس با آمونیا گران تر است.

 

فسفات : در مقادیر کمتر از ۴ میلیگرم در لیتر و مقدار pH بین ۷ تا ۷٫۵ خاصیت ضد خورندگی از خود نشان می دهد. در مقادیر بالاتر از ۲۰ میلیگرم در لیتر و کلسیم بالاتر از ۱۰۰۰ میلیگرم در لیتر رسوب فسفات کلسیم به وجود می آورد.

 

کلراید : برای اکثر فلزات خورنده است. برای استنلس استیل حد ۳۰۰ پی پی ام و برای فلزات دیگر تا ۱۰۰۰ پی پی ام قابل تحمل است.

 

آهن : می تواند با فسفات ترکیب شده و گرفتگی ایجاد کند. می تواند با بازدارنده های خوردگی از تشکیل فسفات کلسیم جلوگیری کرد. آب بازیابی شده مقدار آهن بالاتر از ۰٫۱ میلیگرم در لیتر دارد و عملیات آبی برای آهن مورد نیاز است.

 

نیترات و نیتریت : در مقادیر بالاتر از ۳۰۰ میلیگرم در لیتر از استیل در برابر خوردگی محافظت می کند. نیترات به آلیاژ های مس حمله نمی کند و از آن ها در برابر خوردگی محافظت می کند.

 

زینک :  به فسفات و نیترات جهت محافظت استیل از خوردگی و حفره حفره شدن کمک می کند. در مقادیر بالای ۰٫۵ میلیگرم در لیتر مفید است و در مقادیر بالاتر از ۳ میلیگرم در لیتر با تشکیل رسوب کمک می کند.

 

ارگانیک ها : به میکروارگانیسم ها برای تشکبل رسوب کمک می کنند.

 

فلوراید : در مقدار ۱۰ پی پی ام یا بیشتر و ترکیب با کلسیم باعث تشکیل رسوب می شود.

 

فلز های سنگین ( مس ، نیکل و سرب ) : مس و نیکل بروی استیل خوردگی بوجود می آورند و می توانند به سطوح کوئل های استیل نازک آسیب وارد کنند.

 

در این مقاله به بررسی اثر کیفیت آب روی برج خنک کننده پرداختیم جهت مطالعه بیشتر می توانید به مقالات ” انواع بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده ” ، ”بازدارنده خوردگی در برج خنک کننده ” و ” عملیات آبی در برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.

 

http://badrantahvie.com/impact-of-water-quality-on-cooling-towers/

بای پس برج خنک کننده

بای پس برج خنک کننده به معنی تغییر مسیر بخشی از آب گرم ورودی بدون وارد شدن به برج خنک کننده به مسیر برگشت آب خنک است. این انتقال به روش های مختلفی انجام می شود ، اجرای صحیح بای پس بسیار اهمیت دارد زیراکه نصب غیر صحیح بای پس موجب عملکرد غیر پایدار پمپ و تغییر زیاد دبی آب در کندانسور می شود. تغییرات دبی آب در کندانسور موجب تغییرات دمای آب خنک مخصوصا در چیلر های جذبی می شود و احتمال خرابی در پمپ برج خنک کننده را بالا می برد. در ادامه به بررسی نحوه و تجهیزات مورد نیاز بای پس گرفتن از برج خنک کننده می پردازیم.

روش های بای پس برج خنک کننده

دو روش برای بای پس وجود دارد:

 • بای پس به تشت برج خنک کننده
 • بای پس به لوله مکش

به طور کلی بای پس به تشت برج خنک کننده پیشنهاد می گردد زیرا جریان پایدارتری ایجاد می کند و خطر مکش هوا به پمپ را به حداقل می رساند.

شیر های کنترل که برای بای پس برج خنک کن به کار می روند عبارتند از:

 • سه راهه انتقال یا بای پس
 • دو راهه دو ارتباطه ( معمولا شیر پروانه ای ) که مانند شیر سه عمل می کند
 • شیر دو راه ساده پروانه ای که بروی لوله بای پس قرار می گیرد

باید اشاره کنیم که شیر سه را مختلط نباید برای کنترل بای پس به کار رود.

شیر سه راه مختلط ( دو ورودی یک خروجی ) نباید برای بای پس برج خنک کن به کار رود زیرا باید روی لوله مکش پمپ برج خنک کننده نصب شود و می تواند مشکلاتی در فشار مکش پمپ ایجاد کند. شیر سه راهه انتقال ( یک ورودی دو خروجی ) پیشنهاد می شود به این دلیل که در مسیر برگشت کندانسور ( خروجی پمپ ) نصب می شود و نمی تواند عملکرد پمپ را تحت تأثیر قرار دهد.

به دلیل گران بودن و دسترسی محدود استفاده از شیر سه راهه انتقال برای لوله های ۴ اینچ و پایینتر مشکل است. برای لوله های بزرگتر از ۴ اینچ شیر پروانه دو ارتباطه به کار می رود و همان عملکرد را دارد. شیر پروانه ای دو راهه نیز برای بای پس استفاده می شود.

جهت مطالعه بیشتر به مطالب ” لوله مکش پمپ برج خنک کننده ” و ” کاویتاسیون در پمپ برج خنک کننده ” و ” محاسبه هد پمپ برج خنک کننده ” مراجعه فرمایید.

http://badrantahvie.com/cooling-tower-bypass/

 

تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده

تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده جهت کنترل، بهبود و افزایش کارایی برج خنک کننده نصب و مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات شامل سیستم های کنترل کیفیت آب برج خنک کننده مانند سیستم های فیلتراسیون ، سیستم تزریق اسید ، سیستم تزریق مواد شیمیایی ، سیستم تزریق کلر و … می باشند که جهت بهبود و کنترل کیفیت آب برج خنک کن مورد استفاده قرار می گیرند، شیر ها ، پمپ ها دیگر تجهیزات تکمیلی هستند که وجود آن ها برای به جریان انداختن آب و کنترل ورود آب حیاتی می باشد و سیستم کنترل هوشمند برج خنک کننده و ترموستات برای کنترل جریان الکتریکی و دور پروانه مورد استفاده قرار می گیرند.

 

بررسی تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده

به بررسی تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده می پردازیم، این تجهیزات بنا به نیاز در کنار واحد های برج خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرند:

 

سیستم فیلتراسیون:

یکی از تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده سیستم فیلتراسیون آب برج خنک کن است که جهت جداسازی ذرات جامد و مواد خارجی موجود در آب خنک کننده که از طریق هوا و یا روش های دیگر وارد آب شده اند، در نظر گرفته شده است. همواره بخشی از آب درون حوضچه به سیستم فیلتراسیون ارسال شده و پس از انجام عمل جداسازی ناخالصی ها دوباره به حوضچه برگردانده می شود. این عمل به شفافیت آب کمک کرده و مانع از تشکیل و ته نشین شدن رسوبات در داخلحوضچه برج خنک کننده می گردد.

 

سیستم تزریق اسید:

یکی دیگر از تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده سیستم تزریق اسید است. معمولا برای تنظیم PH آب از اسید سولفوریک استفاده می شود. اسید در تانک های مخصوص، ذخیره شده و توسط پمپ های تزریقی در زمان های لازم به آب اضافه می شود. البته میزان تزریق اسید و زمان آن، براساس نتایج مربوط به آزمایش آب انجام می گیرد.

 

سیستم تزریق مواد شیمیایی:

سیست تزریق مواد شیمیایی از دیگر تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده می باشد. مواد بازدارنده رسوب، به نام دیسپرسانت شناخته می شوند. این مواد شیمیایی، مانع از رسوب در بخش های مختلف سیستم خنک کننده و مبدل های حرارتی می گردد که در زمان های لازم, توسط پمپ های تزریقی به آب اضافه می شود. برای جلوگیری از بروز پدیده ی خوردگی از مواد شیمیایی ضد خوردگی استفاده می شود. این مواد در تانک های مخصوص ذخیره شده و در زمان های لازم به آب اضافه می شود.

 

سیستم تزریق کلر:

از دیگر تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده سیستم تزریق کلر است که برای گند زدایی آب استفاده می شود.کلر در تانک های مخصوص ذخیره شده و توسط پمپ های تزریقی در زمان های لازم به آب اضافه می شود.میزان تزریق کلر بایستی به مقداری باشد که مقدار کلرین موجود در آب به میزان۱ mgcl2/lit تجاوز نکند.

 

واحد استفاده کننده:

مبدل های حرارتی و تجهیزات فرآیندی که آب خنک را جهت خنک سازی سیستم و محصولات فرآیند استفاده می کنند، مصرف کننده آب خنک می باشند.

 

شیرها:

شیرها از مهمترین تجهیزات تکمیلی برج خنک کننده می باشند که وظیفه کنترل و تنظیم جریان های مختلف موجود در یک برج خنک کن را انجام می دهند که شامل شیر های قطع جریان، شیرهای تنظیم جریان و شیر های آب جبرانی می باشد. نوع و تعداد و نحوه طراحی شیرها با توجه به نوع و اندازه برج و احتیجات مصرف کننده متفاوت است.

 

الف – شیرهای قطع جریان:

این شیرها معمولا از نوع دروازه ای و یا پروانه ای می باشد و در هر نوع برج های متقابل و برج خنک کننده جریان متقاطع در مسیر لوله های رایزر نصب می گردد که به منظور قطع جریان در مواردی که احتیاج به تعمیرات و یا تمیز کاری است، استفاده می شود.

ب – شیر های تنظیم جریان:

این نوع شیرها معمولا در برج های با جریان متقاطع برای متعادل نمودن میزان آب بین حوضچه های توزیع کننده در یک سلول و یا بین سلهای متفاوت در یک سیستم خنک کننده چند سلولی استفاده می شود. در صورت طراحی مناسب، ممکن است برای قطع جریان ورودی در بعضی از حوضچه های توزیع کننده آب به منظور تمیز کاری و تعمیرات استفاده شود در حالیکه سایر قسمت ها در سرویس می باشد.

ج – شیر های آب جبرانی:

این شیرها که معمولا به صورت اتوماتیک عمل می کند برای جبران آب هدر رفته از برج خنک کننده تعبیه شده است.

 

http://badrantahvie.com/cooling-tower-additional-equipments

مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر

مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر ( Air Cooler ) از جنبه های گوناگون قابل بررسی می باشد ، برج خنک کننده خشک ساختاری مانند برج خنک کننده مدار بسته دارد با این تفاوت که آب بروی کوئل ها پاشیده نمی شود و تنها هوا توسط پروانه از روی کوئل ها عبور می کند. در ایرکولر هم عملکرد دستگاه کاملا به همین صورت است، پروانه در قسمت بالا قرار گرفته است و هوا را از روی کوئل ها عبور داده و سیال داخل کوئل ها را خنک می کند. تنها تفاوت ایرکولر با برج خنک کننده خشک در ساختار آن است که در ادامه مطلب به مقایسه آن ها می پردازیم.

 

مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر

بدنه برج خنک کننده خشک کاملا مشابه برج خنک کننده معمولی است و تنها در داخل آن به جای پکینگ، کوئل قرار گرفته است. فن در قسمت فوقانی قرار دارد و هوا را از ناحیه زیرین مکش کرده و از روی کوئل ها عبور می دهد تا آب به جریان درآمده در کوئل ها خنک شود.

همانطور که در مطلب برج خنک کننده خشک توضیح داده شد برج خنک کننده خشک می تواند آب درون کوئل ها را تا ۵ درجه بالای دمای خشک خنک کرد. کوئل های مورد استفاده در برج خنک کننده خشک از لوله های معمولی مسی ساخته شده اند و فین دار نیستند بلکه ساختار دستگاه کاملا مشابه برج خنک کننده مدار بسته است و تنها پاشش آب بروی کوئل ها انجام نمی شود.

 

ولی در ایرکولر بدنه ای به مانند برج خنک کننده خشک وجود ندارد بلکه فن در قسمت فوقانی در رینگ خود قرار داد و تنها بدنه کوچکی در اطراف کوئل ها قرار دارد و ایرکولر از ناحیه زیرین کاملا باز می باشد. کوئل های ایر کولر از لوله های فین دار تشکیل شده اند و انتقال حرارت بسیار خوبی دارند. در مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر می توان اشاره نمود که ایر کولر ها دمای سیال را از دمای بالا به نزدیک دمای خشک محیط خنک می کنند و در برخی اوقات سیال به جریان درآمده درون کوئل در فاز بخار است که با خنک شدن به مایع تبدیل می شود که به آن ایرکولر با سیال دو فازی می گویند.

 

تفاوت اصلی در مقایسه برج خنک کننده خشک و ایرکولر در ساختار دستگاه و نوع کوئل های به کار رفته است. در ایرکولر کوئل های فین دار استفاده می شود و در برج خنک کننده خشک کوئل با لوله معمولی.

 

معمولا بهتر است در مواقعی از برج خنک کننده خشک استفاده شود که در فصول گرم به صورت برج خنک کننده مدار بسته کار کند و در فصول سرد سال با بستن آب مدار دوم به صورت برج خنک کننده خشک کار کند زیرا در فصول سرد هوای خشک محیط پایین می آید و امکان نیل به دمای مورد نیاز امکان پذیر است و در حقیقت این برج خنک کننده کاربری دو گانه دارد.

 

http://badrantahvie.com/dry-cooling-tower-vs-air-cooler

کاهش مصرف آب برج خنک کننده

کاهش مصرف آب برج خنک کننده از طریق اقدامات ترکیبی شامل عملیات آبی، نصب سیستم های کنترل دما ، رعایت اصول محل نصب دستگاه و اقدامات جهت جلوگیری از پرتاب آب قابل انجام می باشد. قبلا در مقاله محاسبه آب جبرانی برج خنک کن شرح داده شد که مصرف آب برج خنک کننده شامل مجموع تبخیر ، پرتاب و زیر آب ( تخلیه ) می باشد. در این مطلب به بررسی روش های کاهش مصرف آب در هر سه بخش میپردازیم ، عمده مصرف آب در برج خنک کننده ناشی از تبخیر آب است که در حقیقت اساس کارکرد دستگاه است و مهمترین اقدام جهت کاهش مصرف آب برج خنک کننده استفاده از اقدامات عملیات آبی در برج خنک کننده می باشد.

 

روش های کاهش مصرف آب برج خنک کننده

کشور ما خشک و نیمه بیابانی است که هر ساله به صورت روز افزون با خطر بی آبی روبرو است. مصرف زیاد آب در برج خنک کننده از جمله چالش های کارخانجات و صنایع در مناطق خشک و کم آب است بنابراین در این گونه مناطق کاهش مصرف آب اهمیت ویژه ای دارد، گرچه حتی در مناطقی که آب به وفور یافت می شود نیز جهت کمک و حفظ محیط زیست روش های کاهش مصرف آب باید در دستور کار قرار گیرد. در ادامه مطلب به روش های کاهش مصرف آب برج خنک کننده در هر کدام از بخش های مصرف می پردازیم.

 

کاهش مصرف آب برج خنک کننده در بخش تبخیر :

دستگاه برج خنک کننده دستگاهی تبخیری می باشد و عملکرد آن بر اصل تبخیر استوار است به این معنی که باید تبخیر انجام شود تا خنک کاری انجام شود. بنابراین میزان تبخیر شدن آب معادل توان خنک کاری دستگاه می باشد و اگر میزان تبخیر آب را کاهش دهیم در حقیقت میزان توان خنک کاری دستگاه را کاهش داده ایم. مسئله ای که در اینجا اهمیت پیدا می کند این است که توان خنک کاری یا همان تبخیر مطابق با نیاز باشد و تبخیر اضافه انجام نشود.

جهت کنترل میزان خنک کاری می توان دمای خروجی از دستگاه را تحت نظارت قرار داد و دمای مورد نیاز را تأمین کرد نه دمایی پایین تر از دمای مورد نیاز. برای این اقدام از سیستم های کنترل هوشمند برج خنک کننده استفاده می شود که با توجه به دمای آب خروجی از برج خنک کن میزان دور فن برج خنک کننده را کاهش یا افزایش می دهند که این کاهش یا افزایش منجر به تغییر دبی هوای در جریان درون دستگاه می شود بنابراین میزان تبخیر کاهش و یا افزایش می یابد ، حتی در مواقعی که هوا خنک است فن برج خنک کننده را به طور کامل از مدار خارج می کند. به طور کلی هر اقدامی که منجر به افزایش راندمان برج خنک کن شود موجب کاهش تبخیر آب در نتیجه کاهش مصرف آب برج خنک کننده می شود.

 

کاهش مصرف آب برج خنک کننده در بخش پرتاب :

پرتاب آب به بیرون از دستگاه موجب هدر رفت آب است ، ممکن است قطرات با برخورد به تشت یا دیواره به بیرون دستگاه پرتاب شوند و یا با جریان هوای فن به بیرون هدایت شوند. راهکار جلوگیری از پرتاب قطرات آب استفاده از قطره گیر ها و لوور های مناسب است. قطره گیر ها قطعات پلاستیکی یا فلزی است که مسیر منحنی شکل یا z شکل در مسیر هوا بوجود می آورند معمولا در ناحیه مسیر ورود و خروج هوا قرار می گیرند، در این مسیر منحنی بوجود آمده هوا عبور می کند ولی قطرات آب که سنگین هستند و قابلیت مانور ندارند گیر می افتند و به داخل دستگاه بازگردانده می شوند و در نتیجه قطره گیر ها و لوور ها باعث کاهش مصرف آب برج خنک کننده می شوند.

دقت کنید که محل قرار گیری برج خنک کننده در خلاف جهت باد غالب منطقه نصب باشد و در محلی باشد که باد کمتر است زیرا باد بیش از اندازه می تواند عملکرد برج خنک کننده را مختل کند و پرتاب آب به بیرون را افزایش دهد. مراقب سرریز کردن دستگاه هم باشید ، سر ریز شدن به دلیل لوله کشی برج خنک کننده غیر صحیح ، پر کن های غیر استاندارد و تنظیم نشده و سری کردن برج های خنک کننده می تواند اتفاق افتد.

 

کاهش مصرف آب برج خنک کننده در بخش زیرآب :

قبلا در مطلب زیرآب برج خنک کننده اشاره کردیم که زیر آب به آبی می گویند که باید از برج خنک کننده تخلیه گردد و با آب تازه جایگزین شود. با توجه به تبخیر مداوم آب در برج خنک کننده مقدار املاح و رسوب در آب برج خنک کن دائما در حال افزایش است و در صورت عدم تخلیه آب موجب گرفتگی و کاهش راندمان دستگاه و وارد آمدن خسارت خواهد شد بنابراین هر چه میزان املاح درون آب بیشتر شود نیاز است تا آب بیشتری با آب تازه جایگزین شود. در مقاله عملیات آبی در برج خنک کننده اشاره کردیم که با افزودن مواد شیمیایی خاص می توان نقطه اشباع تشکیل رسوب در برج خنک کننده را بالا برد تا نیاز کمتری به تخلیه آب برج خنک کننده باشد. بنابراین عملیات آبی از جمله مهمترین اقدامات جهت کاهش مصرف آب برج خنک کننده می باشد.

 

استفاده از عملیات آبی در برج خنک کننده مهمترین و موثر ترین اقدام جهت کاهش مصرف آب و هدر رفت آب در سیکل برج خنک کننده می باشد.

 

در بسیاری از کارخانجات و صنایع از آب تخلیه شده از برج خنک کننده برای شستشو محوطه کارخانه ، آبیاری گیاهان ( در صورت عدم استفاده از عملیات آبی و افزودن مواد شیمیایی ) ، فلاش تانک سرویس های بهداشتی و … استفاده می شود که به صورت غیر مستقیم باعث کاهش مصرف آب می شود.

http://badrantahvie.com/reduce-cooling-tower-water-consumption

برج خنک کننده آدیاباتیک

برج خنک کننده آدیاباتیک نوعی از برج خنک کننده است که داخل آن کوئل تعبیه شده است و آب سیستم مانند برج خنک کننده خشک درون کوئل ها جریان پیدا می کند ولی هوای ورودی به کولینگ تاور قبل از وارد شدن به دستگاه با استفاده از پد های تبخیری خنک و مرطوب شده و سپس بروی کوئل ها وزیده می شود و آب درون کوئل را خنک می کند. در این سیستم بر خلاف برج خنک کننده مدار بسته هیچ گونه آبی مستقیما بروی کوئل ها پاشیده نمی شود و برخلاف برج خنک کننده خشک هوای محیط مستقیما وارد دستگاه نمی شود بلکه هوا پیش سرد می شود و سپس وارد دستگاه می شود.

 

نحوه عملکرد برج خنک کننده آدیاباتیک

اصطلاح آدیباتیک به معنی ” اتفاق افتادن فرآیند بدون دریافت یا از دست دادن گرما ” می باشد. اطلاق این اصطلاح به فرآیند های صنعتی نیازمند این است که بین واژه های گرما و دما تمایز قائل شویم. به طور مثال وقتی یک گاز درون سیلند در شرایط آدیباتیک متراکم شود بدون آنکه گرمایی جذب کند دمای آن بالا می رود. برج های خنک کننده آدیاباتیک از فرآیند پیش سرمایش تبخیری هوا استفاده می کنند و سپس این هوای خنک شده را به روی کوئل ها می فرستند ، بدین جهت به این نوع از برج های خنک کننده آدیاباتیک اطلاق می شود که فرآیند خنک کردن هوا قبل از ارسال به درون برج خنک کننده بدون گرفتن گرما از هوا انجام می شود. فرآیند پیش سرمایش تبخیری هوا در برج خنک کننده آدیاباتیک به وسیله پد های تبخیری ، فیلم های نازک ، مش های پلاستیک و یا نازل های مرطوب کننده می تواند انجام شود.

 

سپس این هوای خنک که به نزدیکی دمای مرطوب رسیده است به وسیله پروانه از روی کوئل ها جریان داده شده و آب درون سیستم را خنک کرده و تا ۶ درجه بالای دمای مرطوب می رساند. به طور مثال در شهر تهران که حداکثر دمای مرطوب طراحی ۲۴ درجه سانتیگراد در تابستان در نظر گرفته می شود ، برج خنک کننده آدیاباتیک در تابستان می تواند آب درون سیستم را تا ۳۰ درجه سانتیگراد خنک کند و کمتر از این عدد امکان پذیر نمی باشد. برج خنک کننده آدیاباتیک از آن جهت مورد توجه قرار می گیرد که می توان در فصولی که هوای محیط خنک است و می تواند به تنهایی با عبور از روی کوئل آب را خنک کند به مانند برج خنک کننده خشک کار می کند و هیچگونه مصرف آب ندارد و در فصولی که هوا گرم است می توان با باز کردن آب بروی پد های تبخیری آب درون کوئل ها را خنک نمود.

 

در مناطق کم آب و خشک ، برج خنک کننده آدیاباتیک راه کار مناسبی برای کاهش مصرف آب می باشد. لازم به ذکر است جهت مقایسه انواع برج خنک کن ، نتیجه گیری و انتخاب صحیح حتما طراحی به وسیله کارشناس خبره برج خنک کننده انجام شود.

 

در مقایسه میزان مصرف انرژی اگر فقط مصرف آب را در نظر بگیریم برج خنک کننده آدیاباتیک آب کمتری نسبت به برج خنک کننده معمولی مصرف می کند ولی با توجه به اینکه هوا در مقایسه با آب گرمای کمتری را دریافت می کند بنابراین مصرف برق برای به حرکت درآوردن هوا برای رسیدن به راندمان مورد نظر در این برج خنک کننده حدود ۳۳% بالاتر از برج خنک کننده معمولی می باشد.

 

تفاوت برج خنک کننده مدار بسته با برج خنک کننده آدیاباتیک در این است که در برج خنک کننده مدار بسته آب مستقیما بروی کوئل ها ریخته و می تواند آب درون کوئل ها را تا ۳ درجه بالای دمای مرطوب خنک کند در حالی که در برج خنک کننده آدیاباتیک هوای خنک نزدیک به دمای مرطوب را از روی کوئل ها عبور داده و می توان آب درون سیستم را به ۶ درجه بالای دمای مرطوب خنک کرد. بنابراین در حالی که مصرف آب در برج خنک کننده مدار بسته درصد ناچیزی از برج خنک کننده آدیاباتیک بالاتر است در عین حال میزان خنک کنندگی آن نیز بیشتر است. برتری برج خنک کننده آدیاباتیک این است که آب را به مستقیما به روی کوئل ها پاشیده نمی شود بنابراین عمر کوئل ها بالاتر می رود و میتوان از کوئل های با قطر کمتر و تراکم بیشتر و به صورت فین دار استفاده نمود تا سطح تماس بیشتری داشته باشد، همچنین در برج خنک کننده آدیاباتیک نیاز به پمپ کوچکتری برای به گردش در آوردن آب مدار بسته جهت ریزش بروی پد های تبخیری دارد ولی همانطور که اشاره شد برج خنک کننده آدیاباتیک نیز به جریان هوای بیشتر در نتیجه مصرف برق بالاتر دارد ، در نهایت مقایسه تمامی پارامتر ها باید به وسیله کارشناس برج خنک کننده انجام شود شرکت بادران تهویه صنعت آمادگی دارد با استفاده از تجارب قبلی و مهندسین فنی خود طراحی و مشاوره پروژه های خاص را به عهده بگیرد.

 

http://badrantahvie.com/adiabatic-cooling-tower